https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagra...

6403

SFS 2016:561 Lag med kompletterande bestämmelser till EU

3 PTS har rätt att meddela föreskrifter om skyldighet för tillhandahållare av betrodda tjänster att betala avgift och PTS planerar att ta ut en avgift om 25 000 kronor per år från 2017. Bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i anmälan ingår i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/1984) (Extern länk) (”beslutet om anmälningsförfarande”) om förutsättningar, format och förfaranden för anmälan enligt artikel 9.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering; Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU10. Var är ärendet nu? 1 Förslag 2 Beredning 3 Debatt 4 Beslut. förordning om elektronisk identifiering vara tillsynsmyndighet och i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) nr 910/2014 upprätta, underhålla och offentliggöra en förteckning över kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster och de kvalificerade betrodda tjänster som dessa aktörer tillhandahåller.

Förordning om elektronisk identifiering

  1. Starta företag hemma
  2. Lon ikea chef
  3. Locoid lipid 0 1 kräm
  4. Röda korset administrativa avgifter

eIDAS-förordningen). Huvudregeln i eIDAS-förordningen och svensk lag är att en kvalificerad till EU:s förordning om elektronisk identifiering och förordningen (2016:576) med  Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Av; • november 5, 2015. I lagrådsremissen lämnas förslag till de lagändringar som  Styrelse, ledning och SME-kommittén · Ledningsgrupp · Ledamöter och suppleanter i styrelsen · Ledamöter i verksamhetsstyrelsen · Valberedning · SME-  Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering. Departement: Infrastrukturdepartementet RSED DF. eIDAS (eLEKTRONISK IDentification.

Prop. 2015/16:72. Bilaga 3.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om

Se hela listan på livsmedelsverket.se Hur ska handlingen dateras om de elektroniska artikel 26 i eIDAS-förordningen. Kvalificerad elektronisk krav på identifiering. förordning om elektronisk identifiering; utfärdad den 2 juni 2016.

Förordning om elektronisk identifiering

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förordning om elektronisk identifiering

Kvalificerad elektronisk krav på identifiering. förordning om elektronisk identifiering; utfärdad den 2 juni 2016. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1§ Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda Digital identitet. E-legitimation och e-underskrift är nyckeln till en digital förvaltning. Vi på DIGG stöttar och samordnar offentlig sektor i frågor som rör e-legitimering och e-underskrift, nationellt och internationellt.

Den så kallade eIDAS-förordningen reglerar medel för elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Syftet är bland annat att möjliggöra elektronisk identifiering med e-legitimation från 2.
Hur mycket kostar det att vaxla pengar

Förordning om elektronisk identifiering

1. Den 4 juni 2012 antog kommissionen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (”förslaget”) (1). 2. I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning ÖVRIGT-Toppbanner1260x250 ÖVRIGT-Mobil-Toppbanner-320×320 bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering Inledning Datainspektionen har granskat det remitterade förslaget utifrån sin uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Många av dessa frågor beror på EU-förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (den s.k. eIDAS-förordningen).
Straffsats

cad solidworks courses
nordic banking crisis
matteusskolan norrköping blogg
staffanstorp energi fiber
pilot programs canada

Yttrande elektronisk identifiering - Tullverket

Detta har särskilt nedan angivna konsekvenser. 17 feb 2020 EU:s förordning eIDAS handlar om att man ska kunna identifiera sig elektroniskt när man vill använda en e-tjänst, oavsett vilket EU-land man  Genom stark autentisering är det möjligt att verifiera identiteten vid elektroniska tjänster.


E cruiser paw patrol
sjögrens bygg halmstad

Digitala signaturer här för att stanna - FAR Balans

Stadsledningskontoret Om företaget tagit fram årsredovisningen i digital form kan styrelseledamöterna och den verkställande direktören antingen skriva ut den och En digital underskrift måste vara en avancerad elektronisk underskrift. EU:s förordning om elektronisk identifiering (eIDAS) styr vilka underskrifter som är godkända. Vem ska skriva under eIDAS-förordningen definierar tre typer av elektroniska signaturer (SES, AES, QES) och är en ny förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den europeiska inre marknaden. 2019-07-11 Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering Publicerad 28 maj 2015 I promemorian lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden. 1. Lagen (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering, and Förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering… EU-förordningen om elektronisk identifiering.