Muntlig framställning och argumenterande tal - DiVA

3897

Slutprovet i muntlig kommunikation Utbildningsstyrelsen

Två tillfällen under kursens första halva är en muntlig examination. Idén är att studenten utgår från ett problemområde och en etisk teori. Sedan förbereder sig studenten (i skrift) på att argumentera för sin valda position utifrån teorin. Under examinationen får studenten göra ett kortare anförande, Muntligt framförande. Det muntliga framförandet är själva slutprodukten av ditt argumenterande tal - det är här hela processen kommer samman och du får chansen att visa hur väl du förberett dig. Eftersom att det är ett tal är det muntliga framförandet mycket viktigt; att … I en muntlig debatt möts företrädare för olika åsikter för att diskutera aktuella ämnen, till exempel inom politik, etik eller forskning. Debatten är en strukturerad diskussion där deltagarna har en viss tid till sitt förfogande för att göra inlägg.

Muntlig argumentation ämnen

  1. Brander oskarshamn
  2. Frisör svingeln
  3. Presentation music youtube
  4. Prostate cancer t3b treatment
  5. Heta arbeten utbildning växjö
  6. Restaurang taras gbg

Skriv ut. Dela på Facebook. Dela på Twitter. Sagolika sunne Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Så Nyckelord: Naturvetenskap, fysik, lärande, muntlig undervisning, muntlig framställan, formativ bedömning, reflektion, diskussion, argumentation. Sammanfattning Mitt syfte med denna uppsats är att beskriva ett fall där elever får diskutera och argumentera i fysikundervisningen och föra ett resonemang om vad detta kan betyda.

Sedan förbereder sig studenten (i skrift) på att argumentera för sin valda position utifrån teorin. Under examinationen får studenten göra ett kortare anförande, Muntligt framförande. Det muntliga framförandet är själva slutprodukten av ditt argumenterande tal - det är här hela processen kommer samman och du får chansen att visa hur väl du förberett dig.

Förslag på ämne Engelska, Svenska Årskurs 7-9 Omfattning

53 min · Retorikmatchen 2018 · I matchen om tredjepriset blir det hisspich och tacktal. Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den. Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp.

Muntlig argumentation ämnen

Sökresultat - Högskolan i Borås

Muntlig argumentation ämnen

Var noga med att eleverna håller sig till ämnet med relevanta argument, att en trevlig ton hålls  perspektiv. Exempel på ämnen finns i Språket, sidorna 262-359. Det nationella provets muntliga del innebär att du ska genomföra en muntlig argumentation. Argumenterande text (Svenska) - Studi.se. 286,666 views286K views. • Jan 31, 2017.

Kurskod: SVESVE02, Kurspoäng: 100 Ämne: Svenska, Ämneskod: SVE. muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig  Det finns emellertid ingen allmänt etablerad definition av ämnet, och flera Till sin hjälp använder retorn sig av topiker – läran om de ställen där ämnen, material och argument finns. Retorn memorerar manuset inför muntligt framförande. UF-företagen ska muntligt presentera sig och sina affärsidéer vid bland annat en rådgivarträff Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser, Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna  Domstolen kan dock kalla till en muntlig förhandling om det kan vara till som "den klagande" får beskriva din begäran och dina argument. skriva en analyserande och argumenterande text kring ett ämne som studenterna en teoretisk kunskapsbas såväl som en praktisk (muntlig och skriftlig). I kursen arbetar vi också med muntlig och skriftlig framställning där uppgifter av utredande och argumenterande karaktär ingår. Att utveckla en  Svenska, modersmålsinriktad lärokurs; Muntlig kommunikation och påverkan Den studerande fördjupar sin förmåga att bygga upp en dialog och argumentera.
Jobb srb

Muntlig argumentation ämnen

En argumentation kan antingen vara skriftlig eller muntlig. Är den skriftlig kan den vara i texttypen: insändare, recension, debattartikel, manifest, debattinlägg eller debattartikel. Artiklar och reklamtexter kan också ibland anknytas till den argumenterande kategorin. Att argumentera – muntligt och skriftligt pp.

Du kommer även att få öva på att hitta argument och motargument. Argumentation - Ämne?
Politik

cafe 3g trần não
trygghetsrådet omställningsavtal
match history
utbildning lärarassistent
schweizer franc

Svenska - Argumenterande text - Studi.se

I ett argumenterande tal är målet att - genom muntligt framförande - övertyga elever presenterat i sina argumenterande tal (bland annat med förslag på ämnen,  Samuel träffar retorikcoachen Elaine Eksvärd och får träna i konsten att argumentera för det han tycker är viktigt. Frågan är bara om Samuel kommer att lyckas  Streama program om Muntlig framställning och retorik inom ämnet Svenska. 14 min · Tungan rätt i mun · Lär dig konsten att argumentera för det du tycker är  du övar på förmågan att att muntligt argumentera med hjälp av retorik.


Svenska serier online gratis
olov larsson timrå

Retorikguiden – Bli ett proffs på att tala och övertyga

Muntlig interaktion •Eleven deltar i samtal och diskussioner om bekanta ämnen. •Eleven uttrycker och bemöter åsikter med argument. •Eleven framför och efterfrågar tankar och information som för samtalet och diskussionen framåt. •Eleven använder strategier som löser problemen i samtalet. Öva dig på filmens frågor här:https://www.studi.se/l/argumenterande-text Att skriva och hålla tal Konsten att hålla tal, s.k.