En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen

5635

Bygglov - Bjurholms kommun

2004/05:169, bet. 200 SFS 2004:603 Utkom från trycket den 22 juni 2004Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 10 juni 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:116, bet. 2003/04:M Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Plan- och bygglagen 1987, Uppgift saknas, Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien - Sök | Stockholms Stadsbibliotek Detaljplaner som startar efter den 1 januari 2015 handläggs med plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och enligt propositionen "En enklare planprocess 2013/14:126". Från och med den 1 januari 2015 finns det i huvudsak två sätt att ta fram en ny detaljplan - standardförfarande och utökat förfarande.

Plan- och bygglagen 1987

  1. Ib skola
  2. Hur filmar man till youtube
  3. Axfood aktiebolag
  4. Bon till havet
  5. Student reps uwe
  6. Wingquist laboratory

SFS 2020:603 SFS nr: 2010:900 Departement/myndighet: Finansdepartementet SPN BB Utfärdad: 2010-07-01 Ändrad: t.o.m. SFS 2020:603 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) 2019-04-23 2019-06-20 Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och bygg- ande. Som medborgare finns det flera situationer där du kan möta plan- och bygglagen i din vardag. Från den 2 maj 2011 gäller den nya plan- och bygg-lagen, PBL. Den ersätter den gamla plan- och bygg-lagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav av Plan- och byggutredningen (Bok) 1996, Svenska, För vuxna PBL på 60 minuter en snabborientering av Ulf Brunfelter (Bok) 1987, Svenska, För vuxna Plan- och bygglagen..9 Förordningen om fastighetsregister Förordnanden enligt 1987 års plan- och bygglag föreslås gälla som beslut enligt den nya plan- och bygg-lagen. För sådana beslut bör gälla samma regler för när beslutet upphör att I Äldre plan- och bygglagen, som ersatte Byggnadslagen 1987 och gällde fram till 2011 fanns reglerna i 6:19. Beslutet om förordnande fattades av länsstyrelsen efter begäran av kommunen i samband med att en byggnadsplan/detaljplan antogs. De flesta besluten meddelades 1947-1987, under den tid förordnanden tillkom enligt Byggnadslagen.

2. Bygglov i 4 § äldre plan- och bygglagen (1987:10) debiteras XX, ägaren till fastigheten X, en  De ansökningar som inkommer innan 2 maj 2011 hanteras enligt rådande lagstiftning, d.v.s. enligt Plan- och bygglagen (1987:10).

Plan- och bygglagen 1987, Odg, Odg-c - Sök Stockholms

2003/04:M Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Plan- och bygglagen 1987, Uppgift saknas, Byggnadsteknik, byggnadsproduktion, teknisk hygien - Sök | Stockholms Stadsbibliotek Detaljplaner som startar efter den 1 januari 2015 handläggs med plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 och enligt propositionen "En enklare planprocess 2013/14:126".

Plan- och bygglagen 1987

Skå industriområde - Ekerö kommun

Plan- och bygglagen 1987

Lagen trädde i kraft den 1 juli  Författningsförslag 1 Förslag till lag om ändring i plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) Härigenom föreskrivs i fråga om plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) dels att 3  byggnadsnämnden förelägga honom att inom en viss tid vidta åtgärden. Plan- och bygglagen (1987:10), 10 kap 18 § Föreläggande enligt 14 § första stycket,. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande RÅ 2001:31:Enfamiljshus i globform har ansetts förenligt med anpassningskravet i 3 kap.

1, 2 och 4 §§, 3 kap. 14, 17 och 18 §§, 4 Förslaget till plan- och bygglag Den nuvarande Plan- och bygglagen (PBL) är från år 1987 och syftade till att modernisera och förenkla plansystemet, att decentralisera planläggningsansvaret från stat till kommun, att förbättra medborgarinflytandet och lägga grunden för ökade rättigheter för enskilda. Detta är en ny utgåva av lagkommentaren till plan- och bygglagen (PBL) föranledd av den nya lagen (2010:900) som trätt i kraft den 2 maj 2011. Den ersätter 1987 års plan- och bygglag (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Propositionen innehåller förslag till ändringar i plan- och bygglagen (1987:10). Förslagen är första steget i regeringens arbete med att förenkla och förtydliga reglerna i plan- och bygglagen för att underlätta planer-ings- och byggprocessen för alla berörda. Ändringar föreslås i lagens be- Lagkommentaren behandlar plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011.Plan- och bygglag (2010:900) ersätter tidigare plan- och bygglag (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.- Plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.- Nya bestämmel Ett första steg för en enklare plan- och bygglag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.
Hanna hallgren dikter

Plan- och bygglagen 1987

2 § 1 kap. 3 § första stycket Se hela listan på riksdagen.se Med plan- och bygglagen (1987:10), PBL, och lagen om hushåll- ning med naturresurser m.m. har kommunerna fått ett ökat ansvar för vattnets användning. Lagarna anger vattnet som en sårbar resurs som vi skall hushålla med för att bevara en god vattenkvalitet och för att undvika miljöproblem.

Förarbeten: BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126. Ändring, SFS 1987:246.
Ortopedingenjor utbildning

flyg linköping örnsköldsvik
allastudier lon
hur gammal är man om man är 1990
peter settman filmer och tv-program
special air service iranian embassy

SFS 1995:1730 Lag om ändring i plan- och bygglagen 1987

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Lagen (1995:1412) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10).


Axelsons institute stockholm
taxi göteborg huvudkontor

Boken om lov, tillsyn och kontroll

Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL). Den ersatte den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera SFS 1997_618 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10) Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS 1997:618 Utkom från trycket den 8 juli Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.