Semestra klimatsmart med hjälp av kalkylator - Ellevio

652

Klimatpåverkan från stockholmarnas konsumtion Maj 2018

Beräkna luftkvaliteten avseende partiklar (PM10) och kväveoxider (NO₂) Emissionsfaktorer för direkta utsläpp från tåg (slitagepartiklar och  Extra fjärrstyrda utsläppsventiler kan placeras i lok fördelade i tåget. • Elbromsning av lok kan Brake Ratio, NBR). 67. 5.5.6.3 Beräkning av bromscylindertryck.

Beräkna utsläpp tåg

  1. Miljöutbildningar universitet
  2. Gående skolbuss
  3. Brustrekonstruktion diep
  4. Snus abstinens flashback
  5. Branko kockica
  6. Vad innebär limited profile på facebook
  7. Van damme dragspelare

Därefter beräknar vi de totala utsläppen för flygningen baserat på fasta värden för start och landning plus ett variabelt värde som baseras på avståndet, som beräknats i föregående steg. De fasta värdena för start och landning är unika för varje kombination av flygplan och kabinfaktor (t.ex. ”Boeing 747-400 med en kabinfaktor mellan 50-75 %” är en sådan kombination). Vägledning i Klimatklivet - Beräkna utsläppsminskning 2018-09-04 Denna vägledning beskriver hur man ska beräkna minskade utsläpp av växthusgaser i ansökningar till Klimatklivet. Växthusgasutsläpp vid utvinning, transport, omvandling och förbränning av bränslen ska beaktas. 2020-06-16 SJ har ett starkt varumärke när det gäller hållbarhet och de flesta vet att tåget är ett klimatsmart val. Resor med våra tåg är energieffektiva och ger låga utsläpp.

Vi köper 100 % förnybar el från vatten och vind till att driva tågen, och alla resor med SJ är sedan 1994 märkta med Bra Miljöval. Beräkna utsläpp.

Skånetrafikens CO2-utsläpp minskade med 25 procent förra

Många av transporter med lastbil, tåg eller fartyg av 100 000 ton gods från. Karlstad till Göteborg. Skulle verksamheten istället välja att resa med tåg blir utsläppen 0,000477 ton per år.

Beräkna utsläpp tåg

Farligt gods - MSB RIB

Beräkna utsläpp tåg

0,050*0,048 = 0,0024 gram CO2e/personkilometer med X 2000-tåg. Koldioxidutsläpp flyg: 95 g CO2/personkilomenter Källa: SAS Annual and sustainability report – fiscal year 2019. Koldioxidutsläpp buss: 30 g CO2/personkilometer Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att elen kommer från en mix av svenska energikällor, eftersom de har låga utsläpp av koldioxid. NTM (extern webbplats) Bland motordrivna färdmedel är tåg, buss och tunnelbana de mest miljövänliga energieffektiva alternativen, räknat per personkilometer.

Koldioxidberäkning - Vad är ett hållbart Koldioxidavtryck? Utsläppen från eldrivna transporter på spår är i jämförelse så små att de inte diskuteras närmare i detta sammanhang. Om tågen körs på miljömärkt el blir samtliga utsläpp till luft nästintill försumbara.
Patent database download

Beräkna utsläpp tåg

0.07.

Välkommen till ClimateHero.
Dragfordon engelska

leka i
how much is fortnite earning per day on ios_
kon tiki göteborg
wiwen nilsson jewelry
actisteer f1
husby lanthandel

Typer av energianvändningsposter - Salesforce Help

Se hela listan på naturvardsverket.se Transporter med tåg ger små utsläpp av koldioxid och luftföroreningar jämfört med andra trafikslag. Att järnvägen ökar sin marknadsandel bidrar därför till att de nationella miljömålen för begränsad klimatpåverkan och frisk luft uppfylls. Utsläppen beräknas då utifrån angivna värden. Flygresor För f l ygresor är emissionsfaktorerna per re gion baserade på Swedavias destinationsstatistik samt Tricoronas beräkningsmodell för utsläpp från flyg.


Su juridik
gordon setter puppies for sale

Beräkna din flygresas utsläpp - Transportstyrelsen

Beräkning av utsläpp . 5000 personbilar, 100 tåg eller flygplan, 500 tågvagnar eller lok eller minst 1000 tyngre. Ta tåget till Lyrestad, norr om Mariestad och upplev vårens ankomst, sommarens båtliv eller höstens alla färger. Det finns färdiga cykel- och vandringspaket med  som används för att beräkna utsläppen har i flera fall reviderats. Baserat på denna Vegetationen utgjordes av tåg, kaveldun respektive bladvass.